Samenwerking door verkoop pand komt tot een einde

Samenwerking door verkoop pand komt tot een einde

Goededoelen winkel sluit per 5 maart de deuren

Wij wisten dat het een keer zou komen! De eigenaren hebben het pand waarin wij de Goede Doelenwinkel sinds november 2019 hebben verkocht. Wij dienen het pand op 5 maart 2022 bezem schoon op te leveren. Natuurlijk is dit erg jammer, maar wij kijken als Kiwanis club tevreden terug op de achter ons liggende periode. Fijne samenwerking met de eigenaren van het pand die het ons mogelijk hebben gemaakt om onze Goede doelen winkel te kunnen exploiteren. Maar ook Het Rhedens De Tender , de vrijwilligers die vele uren in de winkel hebben gestaan en met veel enthousiasme de goederen hebben ingenomen maar nog meer om te verkopen. Duizenden artikelen van CD tot een grote kast hebben het pand verlaten met enthousiaste nieuwe eigenaren. Leuke en enthousiaste gesprekken met heel veel vaste bezoekers/sters. Allen droegen zij onze Goede doelen winkel een goed hart toe. Wij hebben met de opbrengst meerdere projecten financieel kunnen ondersteunen. Wij denken nog zeker nog een paar te kunnen gaan doen. Wij zijn als Kiwanis Rheden erg trots op dit succesvolle project en hopen u zeker de komende weken nog te mogen ontmoeten. Profiteer van de 50 % korting. M.u.v. De goederen van De Tender. Wij zijn u voor uw support nu en in de toekomst erg dankbaar.

De winkel is vanaf 17 januari 2022 6 dagen in de week open van 11.00 tot 16.00 uur.

De winkel is een samenwerking met het Rhedens de Tender en de Kiwanis Club Rheden De Veluwezoom. De club heeft het initiatief hiertoe genomen en de school gevraagd of zij hieraan met studenten, opleiding verkoop, wilden meewerken. Studenten kregen in de winkel de gelegenheid om alle facetten te leren kennen die te maken hebben met dagelijkse gang van zaken in een winkel
De goederen kregen wij van diverse kanten, gratis, aangeboden. Met deze winkel werkten wij ook mee aan de circulaire economie. 
Alle opbrengsten zijn en gaan naar goede doelen, die de doelstelling van Kiwanis wereld wijd ondersteunen. Te weten “Serving the Children of the World”.

Uit de opbrengsten van de winkel hebben wij al eerder schenkingen mogen doen aan o.a.: Stichting “Het Vergeten Kind”, Kraamafdeling Rijnstate, kersttassen actie Stichting Start, (2020 en 2021) en een drie jarige bijdrage aan project “Meer Muziek in de klas” Gemeente Rheden en kindervakantie week Rhevak en Madierodam. Kiwanis Club Rheden “De Veluwezoom”
Voor informatie over lidmaatschap van onze club zie https://rhedendeveluwezoom.kiwanis.nl/ 

Deel deze post