ANBI

ANBI

Kiwanis Club Rheden "De Veluwezoom" is een Algemeen Nut Beogende Instelling
 

                                       /imagecache/download/uploads/2021/04/anbi-logo-1.png
ANBI Status

Kiwanis Club Rheden "De Veluwezoom" heeft een zogenaamde ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Zie voor actuele informatie de website van de Belastingdienst.

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.


Doelstelling Kiwanis
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. Het motto van Kiwanis is “Serving the Children of the World”. Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. De drie belangrijkste pijlers waarop Kiwanis leden aan het motto invulling geven zijn: ‘Fun, Fellowship and Fundraising’.

Kiwanis is begin 1900 opgericht in Amerika en momenteel zijn er 600.000 leden wereldwijd en actief in 80 landen. In Nederland zijn er 96 clubs met gezamenlijk zo’n 1.850 leden.

Wat maakt ons uniek? Wij beschikken over een wereldwijde organisatie die zich richt op het verbeteren van het lot van kinderen. Bij Kiwanis trekken we niet de portemonnee maar zetten we ons actief in om geld te verzamelen door projecten of door zelf projecten met kinderen uit te voeren.


Bestuur
Voor het seizoen 2021-2022 bestaat het bestuur uit de volgende leden.

Voorzitter: Sam Veen

Secretaris: Erik Schmitz

Penningmeester: Ernie Visser

Het bestuur, evenals de overige leden zetten zich onbezoldigd in voor de vereniging.

Zakelijke gegevens: 
Naam: Vereniging Kiwanis Club Rheden "De Veluwezoom"

Fiscaal nummer: 802555901

E-mail: hp.schmitz@chello.nl

KvK: 41052083

Rabobank: NL25INGB0003162208

Financiële gegevens
De inkomsten van de vereniging bestaan o.a. uit de opbrengst van wijnverkopen, haringparty, wilddiners en in de periode oktober 2019 tot en met eind februari 2022 de Goededoelemnwinkel Pop-Up Store Show It De uitgaven bestaan uit de financiering van projecten die door een commissie worden getoetst op de doelstelling van de vereniging. De beheerskosten van de vereniging worden gedekt door de contributie die de leden betalen. De hierboven genoemde inkomsten kunnen derhalve volledig ingezet worden voor de projecten.

Klik hier voor de geconsolideerde Jaarrekening Stichting 2020/2021

 

/imagecache/original/uploads/2021/04/stempel-anbi-logo-300x300.png